Informace o ochraně údajů

Zásady ochrany osobních údajů a prohlášení provozovatelů webových stránek infrapanel-futes.hu

Webové stránky infrapanel-futes.hu provozuje společnost Co-Branding Hungary Kft. Společnost Co-Branding Hungary Kft. tímto informuje návštěvníky a uživatele webových stránek o svých postupech správy údajů, organizačních a technických opatřeních přijatých k ochraně údajů a o právních prostředcích nápravy, které mají uživatelé k dispozici.

1./ Řídicí jednotka

 • Jméno: Co-Branding Hungary Kft.
 • Sídlo: 2083 Solymár Mező utca 1.
 • Poštovní adresa: 2040 Budaörs Kamaraerdei út 11.
 • Daňové číslo: 25703456-2-13
 • Registrační číslo společnosti: 13-09-190742
 • E-mail: info@infrapanel-futes.hu
 
 • Název poskytovatele umístění: Dotroll Ltd.
 • Umístění poskytovatele hostingu: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Hostitelské webové stránky: www.dotroll.com
 • E-mailová adresa poskytovatele hostingu: support@dotroll.com

Naše společnost využívá následující zpracovatele údajů pro zpracování údajů, aby mohla našim zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní služby:

 • Správce údajů (1): Co-Branding Hungary Kft.
 • Název (1): 2040 Budaörs Kamaraerdei út 11.
 • Odpovědnosti (1): Celková aktivita

Pokud změníme rozsah našich zpracovatelů údajů, zohledníme změny v tomto oznámení.

Naše společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 GDPR.

2./ Rozsah zpracovávaných údajů

Z důvodu technického provozu webových stránek se automaticky zaznamenává čas začátku a konce návštěvy uživatele a v některých případech, v závislosti na nastavení počítače uživatele, prohlížeč, operační systém a IP adresa uživatele a název stránky, ze které uživatel přišel. Z těchto informací systém automaticky generuje statistické údaje. Provozovatel tyto údaje nespojuje s jinými osobními údaji, ale používá je výhradně pro účely sestavování statistik. A www.infrapanel-futes.hu odešle do počítače návštěvníka soubor cookie. Tento soubor cookie je mimo jiné nutný k zobrazování automatických zpráv uživatelům. Soubory cookie nejsou na stránkách infrapanel-futes.hu používány ke komerčním účelům.

Společnost infrapanel-futes.hu stanovila dvoustupňový okruh oprávnění pro využívání služeb webových stránek.

Každý může navštívit webové stránky, aniž by musel poskytnout jakékoli osobní údaje nad rámec technicky automatického zpracování.

Při nákupu musí uživatel zadat svou e-mailovou adresu, fakturační a dodací údaje. Společnost infrapanel-futes.hu nezpřístupňuje e-mailovou adresu kromě komentáře dalším návštěvníkům webových stránek. V případě žádostí o zasílání novinek, dotazů a dalších dotazů bude e-mailová adresa uživatele použita společností infrapanel-futes.hu pouze pro kontaktní účely.

Poskytnutím svých údajů uživatelé souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Zpracování údajů poskytnutých za účelem používání webových stránek se provádí s dobrovolným souhlasem uživatele, který je s těmito informacemi seznámen.

3./ Účel zpracování údajů

Zaznamenávání a ukládání času návštěvy, IP adresy, údajů o prohlížeči a operačním systému je specifickou vlastností provozu systému, jejich zpracování je technicky nezbytné a provádí se pouze pro statistické účely.

Účelem zpracování osobních údajů poskytnutých společnosti infrapanel-futes.hu je umožnit uživateli zaregistrovat se u společnosti infrapanel-futes.hu pod jménem, které si zvolil, vyžádat si zasílání novinek, zakoupit zboží a zajistit komunikaci mezi poskytovatelem služeb a uživatelem za účelem zajištění nákupu zboží a v případě podpory nebudou osobní údaje použity k žádnému jinému účelu a společnost infrapanel-futes.hu s nimi bude zacházet důvěrně. Tyto údaje budou použity souhrnně pro statistické účely. Správce nebude zpracovávat osobní údaje pro jiné než uvedené účely. Zpracování těchto údajů podléhá dobrovolnému souhlasu uživatele.

4./ Doba zpracování údajů

ID relace se automaticky odstraní po zavření prohlížeče. Uživatelé mohou své vlastní soubory cookie kdykoli vymazat. Soubory cookie se automaticky odstraní po 30 dnech.

Doba zpracování: šest měsíců v případě výpočetního rozhraní a formulářů, šest měsíců v případě příspěvků pro účely přímého marketingu (newsletter) do odvolání souhlasu uživatele a osm let v případě údajů o nákupu v souladu s § 169 odst. 2 zákona o účetnictví.

5./ Co jsou to soubory cookie a jak s nimi zacházíme?

Soubory cookie jsou malé datové soubory (dále jen "cookies"), které se při používání webových stránek přenášejí do vašeho počítače tím, že je váš internetový prohlížeč ukládá a ukládá. Většina běžně používaných internetových prohlížečů (Chrome, Firefox atd.) ve výchozím nastavení přijímá a povoluje stahování a používání souborů cookie, je však na vás, abyste upravili nastavení svého prohlížeče tak, abyste je odmítli nebo zablokovali, případně abyste již uložené soubory cookie z vašeho počítače odstranili. Další informace o používání souborů cookie naleznete v nápovědě každého prohlížeče.

Některé soubory cookie nevyžadují váš předchozí souhlas. Naše webové stránky vám při první návštěvě poskytnou stručné informace o těchto souborech, jako jsou ověřovací soubory cookie, soubory cookie multimediálních přehrávačů, soubory cookie pro vyrovnávání zátěže, soubory cookie relace, které vám pomohou přizpůsobit uživatelské rozhraní, a bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele.

Naše společnost vás bude informovat a požádá vás o souhlas se soubory cookie, které vyžadují váš souhlas - pokud zpracování začíná při vaší návštěvě stránek - na začátku vaší první návštěvy.

Nepoužíváme ani nepovolujeme soubory cookie, které umožňují třetím stranám shromažďovat údaje bez vašeho souhlasu.

Přijetí souborů cookie není povinné, ale naše společnost nenese odpovědnost za to, že naše webové stránky nebudou bez souborů cookie fungovat tak, jak se očekává.

Jaké soubory cookie používáme?

Název: _ga
Poskytovatel služeb: infrapanel-futes.hu
Cílová stránka: Registruje jedinečný identifikátor, který generuje statistiky o tom, jak návštěvník stránky používá.
Brána: 2 roky
Typ: HTTP

Název: _ga_#
Poskytovatel služeb: infrapanel-futes.hu
Cílová stránka: Služba Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k ukládání a počítání zobrazení stránek.
Brána: 2 roky
Typ: HTTP

Název: _gid
Poskytovatel služeb: infrapanel-futes.hu
Cílová stránka: Registruje jedinečný identifikátor, který generuje statistiky o tom, jak návštěvník stránky používá.
Brána: 1 den
Typ: HTTP

Název: _gat
Poskytovatel služeb: infrapanel-futes.hu
Cílová stránka: Služba Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k uložení jedinečného identifikátoru uživatele.
Brána: 1 den
Typ: HTTP

Název: wc_cart_hash_#
Poskytovatel služeb: infrapanel-futes.hu
Brána: konec zasedání
Typ: HTML

Název: wc_fragments_#
Poskytovatel služeb: infrapanel-futes.hu
Brána: konec zasedání
Typ: HTML

6./ Kdo má přístup k údajům, zpracovatelé údajů

K osobním údajům poskytnutým uživateli a k údajům automaticky shromážděným pro technické operace mají přístup pouze zaměstnanci správce údajů.

Správce osobních údajů nepředává osobní údaje třetím stranám, pokud uživatel neposkytl své osobní údaje za tímto účelem. V případě povinného předávání údajů vyžadovaného zákonem společnost infrapanel-futes.hu předtím, než odpoví na každou žádost orgánů veřejné moci o poskytnutí údajů, ověří u každého jednotlivého subjektu údajů, zda je právní základ pro předání skutečně platný, a v případě potřeby si vyžádá stanovisko komisaře pro ochranu osobních údajů.

Výjimkou je platba kreditní kartou prostřednictvím služby Simplepay, kdy jsou údaje potřebné k dokončení objednávky a zaplacení objednaného produktu přeneseny do zabezpečeného systému společnosti Simplepay. Vlastník údajů může způsobem a v případech stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů a telekomunikacích požádat o info@infrapanel-futes.hu mohou prostřednictvím elektronické adresy požádat o vymazání, změnu nebo zveřejnění osobních údajů, které o nich mají k dispozici.

Uživatel má právo poskytnuté údaje kdykoli změnit. Pokud si přejete dostávat zpravodaj, musíte se odhlásit zadáním nové e-mailové adresy a poté se přihlásit k odběru s novou e-mailovou adresou. Vaše e-mailová adresa není veřejná a není přístupná třetím stranám.

Naše zásilky jsou sestavovány a doručovány společnostmi GLS a DPD.

7./ Práva uživatelů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, výmaz údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2 je dobrovolný souhlas uživatelů.

Všichni návštěvníci a registrovaní uživatelé mohou požádat o informace o zpracování svých osobních údajů. Správce údajů poskytne subjektu údajů na jeho žádost do 25 dnů písemné informace o údajích, které zpracovává, o účelu, právním základu a době trvání zpracování, o názvu, adrese (sídle) a činnostech zpracovatele údajů v souvislosti se zpracováním, jakož i o osobách, které údaje obdržely nebo obdržely, a o účelu, pro který jsou údaje získávány. Tyto informace lze získat na poštovní adrese správce nebo na této adrese info@infrapanel-futes.hu zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu.

Uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, včetně žádosti o opravu nebo výmaz svých osobních údajů, a to na poštovní adrese správce nebo na adrese. info@infrapanel-futes.hu e-mailová adresa. Správce údajů může odmítnout poskytnutí informací pouze v případech stanovených zákonem. Pokud subjekt údajů požádá o opravu svých údajů, správce žádosti vyhoví neprodleně, nejpozději do 25 dnů, a písemně o tom subjekt údajů informuje. Žádosti o zablokování nebo výmaz údajů se rovněž vyhoví bez zbytečného odkladu a nejpozději do 25 dnů subjekt údajů nevyhoví žádosti o opravu, zablokování nebo výmaz správce písemně informuje subjekt údajů do 25 dnů od obdržení žádosti správce informuje subjekt údajů o možnosti soudní ochrany a o možnosti obrátit se na orgán veřejné moci v případě zamítnutí žádosti o opravu, zablokování nebo výmaz.

Správce odpoví na žádost o výmaz e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení námitky. Tato lhůta činí 1 týden v období od 10. do 25. srpna a od 24. prosince do 2. ledna.

Pro odhlášení odběru zadá uživatel svou e-mailovou adresu do vstupního pole a stiskne tlačítko odhlásit odběr.

8./ Možnosti vymáhání

Žádáme uživatele, aby v případě, že má někdo pocit, že infrapanel-futes.hu porušil jeho právo na soukromí, nás kontaktoval, abychom mohli případné porušení napravit. Informujeme uživatele, že své nároky mohou uplatnit také u občanskoprávního soudu nebo požádat o pomoc komisaře pro ochranu osobních údajů. Podrobná právní ustanovení týkající se této problematiky a povinností správce údajů jsou uvedena v zákoně CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodě informací a v článku 13/A zákona CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti.

Máte-li další dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů, obraťte se na. info@infrapanel-futes.hu na následující e-mailovou adresu.

Opravné prostředky a stížnosti lze podávat u Národního úřadu pro ochranu údajů a informací na těchto kontaktních údajích:

 • Název: Národní úřad pro ochranu údajů a informací
 • Kancelář: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Webové stránky: www.naih.hu

10./ Odpojení

 1. Správce si vyhrazuje právo změnit své prohlášení o ochraně osobních údajů. Může se tak stát zejména v případě rozšíření rozsahu služeb nebo pokud to vyžaduje zákon. Změna zpracování neznamená zpracování osobních údajů pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Správce zveřejní příslušné informace na svých internetových stránkách 15 dní předem.

11./ Informace o ochraně údajů

Webové stránky se zavazují zveřejnit jasné, viditelné a jednoznačné oznámení, které uživatele informuje o způsobu, účelu a zásadách shromažďování údajů, a to předtím, než budou shromažďovány, zaznamenávány nebo zpracovávány jakékoli údaje uživatelů. Kromě toho ve všech případech, kdy shromažďování, zpracování nebo zaznamenávání údajů není vyžadováno zákonem, upozorní webové stránky uživatele na dobrovolnou povahu poskytnutí údajů. V každém případě budou při shromažďování, zaznamenávání a zpracovávání údajů dodržována omezení stanovená v těchto zásadách a subjekt údajů bude na jeho žádost o své činnosti informován elektronickou poštou. Webové stránky se zavazují, že nebudou ukládat žádné sankce uživateli, který odmítne poskytnout nepovinné údaje.

Webové stránky se zavazují zajistit bezpečnost údajů, přijmout technická a organizační opatření a zavést procesní pravidla, která zajistí ochranu shromážděných, uložených nebo zpracovaných údajů a zabrání jejich zničení, neoprávněnému použití nebo neoprávněné změně. Rovněž se zavazuje, že bude vyžadovat, aby stejné povinnosti plnila i jakákoli třetí strana, které může údaje předat nebo zpřístupnit.

cs_CZČeština