Computherm Q8RF (TX)

SKU CT Q8RF (TX) Kategorie

Raktáron

Bezdrátový (radiofrekvenční), programovatelný, digitální pokojový termostat (bez přijímače)

Cena:

13.900 Ft

Informace o dodání

Online platba

Platba při dodání

Podrobné údaje

Další informace

Ochranná známka

Computherm

ID modelu

Q8RF (TX)

Rozsah měření teploty

3 - 45 °C (po 0,1 °C)

Nastavitelný teplotní rozsah

5 - 40 °C (po 0,5 °C)

Přesnost měření teploty

±0,5 °C

Rozsah teplotní kalibrace

±3 °C (po 0,1 °C)

Volitelná citlivost spínání

±0,1 °C; ±0,2 °C; ±0,3 °C

Televizní napětí

2 x 1,5 V alkalické baterie AA (LR6)

Záznam výkonu

1,3 mW

Očekávaná životnost baterie

přibližně 1 rok

Ochrana před dopady na životní prostředí

IP30

Provozní frekvence

868,35 MHz

Rozsah

asi 50 m v otevřeném terénu

Skladovací teplota

-10 °C ... +40 °C

Provozní vlhkost

5 % - 90 % bez kondenzace

Rozměry

130 x 80 x 23 mm (bez držáku) (v x š x h)

Hromadné

112 g

Typ tepelného čidla

NTC 3435 K 10 kΩ ±1% při 25 °C

Záruka

2 roky

Bezdrátový programovatelný pokojový termostat typu COMPUTHERM Q8RF (TX) lze použít s vícezónovými termostaty COMPUTHERM Q5RF a Q8RF a přidat tak k základnímu balení 2 termostaty, čímž se zvýší počet zón, a ovládat zástrčku COMPUTHERM Q1RX.

Termostat lze individuálně naprogramovat tak, aby vytápěl (chladil) místnosti ve vaší domácnosti nebo kanceláři na požadovanou teplotu v požadovanou dobu a pomohl snížit náklady na energii při zajištění komfortu.

Termostat je volně přenosný v dosahu. Připojení k přijímači COMPUTHERM Q5RF/Q8RF a/nebo zástrčce COMPUTHERM Q1RX je bezdrátové (radiofrekvenční), takže mezi termostatem a kotlem není nutné žádné propojení.

Doporučuje se pro použití tam, kde je třeba rozdělit topný systém na zóny, kde je důležitá programovatelnost, přesné měření a nastavení teploty, přenosnost a přesnost spínání.

Klíčové vlastnosti:

 • Termostat je volně přenosný v dosahu
 • Pro každý den v týdnu lze vytvořit teplotní program.
 • Je možné nastavit 1 pevný a 6 volně volitelných časů spínání za den, přičemž každý z nich lze nastavit na libovolnou teplotu.
 • Existují 4 různé možnosti dočasné změny teploty podle programu: do příští změny programu, 1-9 hodin, 1-99 dní nebo do příštího ručního zásahu.
 • Volitelná citlivost spínání
 • Kalibrace vnitřního teploměru
 • Snadné přepínání mezi režimy chlazení a vytápění
 • Funkce ochrany čerpadla
 • Podsvícení
 • Klíčový zámek

Hlavní technické údaje termostatu (vysílače):

 • Nastavitelný teplotní rozsah: 5 - 40 °C (po 0,5 °C)
 • Rozsah měření teploty: 3 - 45 °C (po 0,1 °C)
 • Přesnost měření teploty: ±0,5 °C
 • Rozsah teplotní kalibrace: ±3 °C (po 0,1 °C)
 • Volitelná citlivost spínání: ±0,1 °C; ±0,2 °C; ±0,3 °C
 • Napájení: 2 x 1,5 V alkalické baterie velikosti AA (LR6)
 • Pracovní frekvence: 868,35 MHz
 • Dosah: cca 50 m v otevřeném terénu

K čemu mohu pokojový termostat Computherm Q8RF použít?

COMPUTHERM Q8RF je vícezónový bezdrátový pokojový termostat navržený speciálně pro řízení systémů vytápění a chlazení. Je vhodný také pro ovládání elektrických a elektronických spotřebičů, které lze zapínat a vypínat odpojením a obnovením napájení.

S jakou baterií lze termostat používat?

Termostaty fungují na 2 alkalické baterie 1,5 V (typ LR6; velikost AA). Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Použití jiných typů baterií označovaných jako baterie s dlouhou životností nebo odolné (např. běžné uhlíko-zinkové), ponorné baterie nebo dobíjecí baterie nejsou pro provoz zařízení vhodné.

Jaká je předpokládaná výdrž baterie při používání Q8RF?

Předpokládaná životnost baterií je při běžném používání přibližně 1,5-2 roky.

Co znamená ikona LO nebo HI na místě teploty na displeji?

Znamená to, že teplota měřená přístrojem je mimo měřicí rozsah teplotního čidla: Lo znamená příliš nízkou teplotu, Hi příliš vysokou teplotu. K tomu může dojít, když se spotřebič nachází v extrémně chladném nebo horkém prostředí, když je tepelné čidlo fyzicky poškozeno (např. stlačením, což způsobí, že se obě nožičky tepelného čidla srazí, nebo když se tepelné čidlo ulomí), nebo když tepelné čidlo selže z jiných důvodů.

Kde by měl být umístěn vysílač a přijímač termostatu?

Vysílače termostatu by měly být umístěny v místnosti, která se používá k pravidelnému nebo dlouhodobému pobytu, ve směru přirozeného pohybu vzduchu v místnosti, ale neměly by být vystaveny průvanu nebo extrémnímu teplu (např. slunci, lednici, komínu atd.). Nepoužívejte ve vlhkém, chemicky agresivním nebo prašném prostředí. Optimální umístění je 0,75-1,5 m nad úrovní podlahy. Spotřebiče lze jednoduše nacvaknout na podstavec a poté je umístit na jakýkoli vodorovný povrch (např. stůl, polici, horní část komody) nebo je dokonce připevnit na stěnu díky otvorům pro šrouby na zadní straně.

Přijímač termostatu COMPUTHERM Q8RF by měl být instalován v blízkosti kotle na místě chráněném před vlhkostí, prachem, chemikáliemi a teplem. Při výběru umístění přijímače mějte rovněž na paměti, že šíření rádiových vln mohou nepříznivě ovlivňovat těžké kovové předměty (např. kotel, vyrovnávací nádrž atd.) nebo kovové stavební konstrukce. Pokud je to možné, doporučujeme přijímač instalovat alespoň 1-2 m od kotlů a jiných objemných kovových konstrukcí, ve výšce 1,5-2 m, aby byla zajištěna komunikace na rádiových frekvencích bez rušení. Před instalací přijímače se doporučuje ověřit spolehlivost radiofrekvenčního spojení na zvoleném místě. Neinstalujte přijímač pod plášť kotle nebo do bezprostřední blízkosti horkého potrubí nebo čerpadel, protože by mohlo dojít k poškození součástí spotřebiče a ohrožení bezdrátového (radiofrekvenčního) spojení. Dále se doporučuje, aby byl přijímač napájen ze sítě z jiné zásuvky než z kotle (pokud možno z jiné fáze) a aby do přijímače nebylo přiváděno síťové napětí z kotle. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nechte přijímač připojit ke kotli odborníkem!

Jak produkt připojit?

Zařízení musí být instalováno/uvedeno do provozu kompetentní osobou! Ovládané zařízení musí být připojeno k přípojným bodům NO-COM, L1-N1, L2-N2, L3-N3 nebo L4-N4 na zadní straně přijímače. Podrobnější popis výrobku v uživatelské příručce najít.

Jaké spotřebiče může Computherm Q8RF ovládat?

Vícezónový radiofrekvenční pokojový termostat COMPUTHERM Q8RF je vhodný pro ovládání naprosté většiny kotlů a klimatizací na maďarském trhu. Lze jej snadno připojit k jakémukoli plynovému kotli s dvouvodičovým připojovacím bodem pokojového termostatu, stejně jako k jakékoli klimatizaci nebo jinému elektrickému spotřebiči bez ohledu na to, zda mají 24V nebo 230V řídicí obvod. Zařízení je vhodné také pro ovládání jakýchkoli elektrických a elektronických spotřebičů, které lze zapnout/vypnout odpojením a obnovením napájení.

Potřebuji k provozu termostatu síťové napájení 230 V?

K ovládání řídicích jednotek termostatu nepotřebujete žádné baterie, stačí 2 alkalické baterie 1,5 V (typ LR6; velikost AA) na termostat.

Přijímací jednotka termostatu však pracuje se síťovým napětím 230 V.

Ruší se několik bezdrátových pokojových termostatů v bytě?

Ne. Každý termostat a jeho přijímač (přijímače) mají vlastní bezpečnostní kód, který zajišťuje bezpečný a bezproblémový provoz. Každý přijímač bude přijímat signály pouze z termostatu se stejným bezpečnostním kódem. To umožňuje používat prakticky libovolný počet zařízení ve vzájemné blízkosti, aniž by docházelo k problémům v komunikaci mezi zařízeními.

Lze Q8RF použít pro klimatizace?

Ano. U termostatu je možné přepínat mezi režimy vytápění a chlazení. Termostat zapne klimatizaci v režimu chlazení nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podle zvolené citlivosti spínání.

Jak mohu přepnout termostat do režimu chlazení?

Z tlačítek na přední straně termostatu stiskněte jednou krátce tlačítko SET. Poté znovu stiskněte tlačítko SET a podržte je stisknuté, přičemž krátce stiskněte tlačítko COPY. Na displeji se poté zobrazí HEAT nebo COOL, což označuje zvolený režim. Mezi režimy pak můžete přepínat pomocí tlačítek +/-.

Proč termostat nezapíná topení?

Důvodů je několik. Nejčastějšími problémy jsou:

● použití nesprávné baterie (např. vybité baterie nebo jiné než alkalické baterie).
● Nesprávné zapojení (které může v nešťastném případě poškodit relé v zařízení nebo dokonce poškodit elektroniku ovládaného zařízení).
● Nejisté připojení k rádiové frekvenci (podrobnosti viz níže)
● vysílač a přijímač jsou rozladěné a je třeba je přeladit (postup přeladění je uveden v uživatelské příručce).

Co mám dělat, když je jednotka přijímače vypnutá, ale výstupy NO-COM neukazují síťové napětí 230 V?

Přijímací jednotka zařízení má bezpotenciálový (beznapěťový) výstup řídicího relé kotle, takže napětí 230 V se zde běžně neobjevuje, ale pouze uzavírá oba připojené vodiče nebo přerušuje spojení mezi nimi. Pokud chcete, aby se na tomto výstupu při spínání spotřebiče objevilo síťové napětí 230 V, musí být k přípojnému bodu NO nebo COM spotřebiče připojen síťový fázový vodič, jak je popsáno v návodu k obsluze. Před zapojením je nutné, aby byl fázový vodič odpojen od sítě a aby zapojení provedla kompetentní osoba.

Výstupy zóny (L1-N1, L2-N2, L3-N3 a L4-N4) přijímací jednotky jsou při spínání zóny připojeny k síťovému napětí 230 V.

Co způsobuje nestabilní připojení na rádiové frekvenci?

Důvodů je několik. Nejčastějšími příčinami jsou:

● použití nesprávné baterie (např. vybité baterie nebo jiné než alkalické baterie).
● příliš velká vzdálenost nebo příliš mnoho překážek (např. několik železobetonových desek, několik silných zdí atd.) mezi vysílačem a přijímačem.
● nesprávné umístění vysílače nebo přijímače termostatu (podrobnosti viz výše).
● používání jiných blízkých radiofrekvenčních zařízení, která vyzařují více, než je standard (např. některé dětské chůvičky nebo bezdrátová sluchátka).
● jiné vnější rušení (např. výkonná anténa na střeše nebo v blízkosti)

Některé problémy (např. příliš velká vzdálenost nebo příliš mnoho překážek mezi vysílačem a přijímačem) lze vyřešit použitím zástrčky zesilovače signálu COMPUTHERM Q2RF.

Jak produkt funguje i po výpadku proudu?

Po obnovení napájení je výstup přijímače zpočátku vypnutý. Protože však vysílač opakuje aktuální spínací povel každých 5 minut, regulace topného/chladicího systému se po výpadku napájení nejpozději do 5 minut vrátí do dříve nastaveného režimu.

Co mám dělat, když vysílač nekomunikuje s přijímačem nebo je nestabilní?

Existuje několik důvodů, proč vysílač nekomunikuje s přijímačem nebo komunikuje nestabilně. Pro vyřešení problému doporučujeme vyzkoušet následující návrhy:

● Vyměňte baterii v řídicí jednotce termostatu. Dbejte na to, aby byly použity pouze kvalitní alkalické baterie. Použití jiných typů baterií, jako jsou běžné uhlíko-zinkové baterie, ponorné baterie nebo dobíjecí baterie, které nemají dlouhou životnost nebo odolnost, není pro provoz zařízení vhodné.
● Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky sladěny. Pokud spolu obě jednotky přímo nekomunikují, bude pravděpodobně nutné je znovu naladit, jak je popsáno v uživatelské příručce.
● Umístěte vysílač a přijímač termostatu blíže k sobě nebo nainstalujte zástrčku zesilovače signálu COMPUTHERM Q2RF mezi obě jednotky, nejlépe do poloviny vzdálenosti, pokud se vám zdá, že jsou od sebe příliš daleko.
● Zkontrolujte, zda jsou vysílač a přijímač termostatu umístěny podle popisu. Pokud tomu tak není, změňte jejich polohu podle popisu (podrobnosti viz výše).

Vyhněte se používání jiných blízkých radiofrekvenčních zařízení, která vyzařují více, než je standard (např. některé dětské chůvičky a bezdrátová sluchátka).

Může být termostat koordinován s několika přijímači současně?

Ano. Bezdrátové termostaty COMPUTHERM mohou ovládat několik radiofrekvenčních jednotek současně, například: zástrčku Q1RX, přijímač Q3RF, přijímač Q7RF, přijímač Q8RF. Pro navázání spojení je třeba uvést přijímače do režimu sladění a stisknout a podržet tlačítka SET a DAY na předním panelu termostatu Q8RF, dokud nepřestanou blikat kontrolky LED na přijímačích.

Co mám dělat, když se mi zdá, že můj teploměr neměří přesně?

Z tlačítek na přední straně termostatu stiskněte jednou krátce tlačítko SET. Poté krátce stiskněte tlačítko DAY a ihned poté stiskněte tlačítko HOLD. Na displeji se poté zobrazí CAL a pomocí tlačítek +/- můžete měnit zobrazenou teplotu ve vztahu k naměřené hodnotě.

Jak mohu obnovit tovární nastavení zařízení (reset do továrního nastavení)?

Všechna nastavení termostatu se obnoví na výchozí tovární nastavení, jak je popsáno v kapitole 9 této příručky.

Podívejte se na videa o tom, jak produkt používat

Doprava domů zdarma nad 50 000 HUF

Pokud vaše objednávka dosáhne hranice 50 000 HUF, je doručení zdarma.

Bezpečná online platba

Bezpečná online platba pomocí SimplePay

Možnost platby při dodání

Zaplaťte kurýrovi při převzetí v hotovosti nebo kreditní kartou.

cs_CZČeština

Snížení cen na konci zimy!

Až 10% sleva

Kupte si infrapanely nyní a využijte našich speciálních nabídek!

Nakupte alespoň 200.000 Ft a my vám dáme slevu 5%!

Pokud hodnota vašeho nákupu přesáhne 300 000 HUF, zdvojnásobíme slevu a naše produkty si můžete koupit 10% levněji!

Yandiya Infrapanel Action